fbpx

Корпоративни обучения

MG Academy има удоволствието да ви представи възможността за провеждане на корпоративни обучения за Вашите служители по индивидуално разработена програма, отговаряща на Вашите цели и изисквания.

Всеки един от нашите корпоративни учебни курсове може да бъде променен според конкретните ви нужди и да бъде организиран в удобно за вас време, на място във ваш офис или в офиса на MG Academy.

След успешното завършване на корпоративен курс, Вашите служители получават сертификати от MG Academy за успешно завършено обучение по съответната тема.

Ние предлагаме голям избор от курсове за корпоративни обучения:

– Мениджмънт и Лидерство/ Management and leadership;

– Емоционална Интелигентност/ Emotional Intelligence;

– Транзакционен анализ / Transnational analysis;

– Основи на мениджмънта/ Management basics;

– Провеждане на интервю за работа / Handling job interview;

– Управление на стреса / Stress management;

– Оценка на ситуацията / Situation Appraisal;

– Разрешаване на проблеми / Problem Solving;

– Взимане на решения / Decision Making;

– Бизнес анализ / Business analysis;

– Управление на проекти / Project management;

– Презентационни умения / Presentation skills;

– Фирмена комуникация / Advanced Company Communications;

– Управление на промените / Change Management;

– Управление на времето / Time management;

– Ефективна комуникация / Effective communication;

– Разрешаване на конфликти / Handling conflicts;

– Изграждане на екип / Building a team;

– Мотивация / Motivation;

– Управление на ефективността / Performance management;

– Кариерно развитие/ Career development.

MG Academy ви предоставя възможността да разработим заедно индивидуални обучения според вашите нужди. За повече информация се свържете с нас.

За повече информация: https://mgacademy.bg/corporate-trainings/