transactional-analysis-ego-state-parent

Транзакционен анализ – Родителско Его състояние

Транзакционен анализ – Родителско Его състояние

Това е набор от чувства, мисли и поведения, които сме копирали от нашите родители и близки роднини.

Когато растем, ние приемаме идеи, вярвания, чувства и поведение от родителите и попечителите си. Ако живеем в по-голямо семейство, тогава съответно ще има повече хора, от които да се влияем и учим. В психологията, процеса, в който субекта имитира в себе си поведения, атрибути или други фрагменти от обкръжаващият го свят, се нарича „интроекция“. Например можем да забележим, че казваме неща точно както нашите баща, майка, баба може да са го направили, въпреки че, съзнателно не искаме. Ние правим това, защото сме живели с тези хора толкова дълго, че автоматично възпроизвеждаме някои неща, които са ни казали или третираме другите както родителите ни са третирали нас. Родителското его състояние се корени в миналото, още докато сме малки.

Има два вида родители, които можем да бъдем:

Подхранващият родител – този тип родител е грижовен, внимателен и често пасивен в своите изказвания и действия. Те се стремят да поддържат другите доволни, предлагайки сигурност, убежище и безусловна любов, за да овладеят стреса от неприятностите им.

Контролиращият (или критичен) родител – Този тип его състояние се опитва да накара хората да направят това, което критичния родител иска от тях. Те също могат да имат отрицателно намерение, използвайки хората като изкупителна жертва.

За да научите повече за лиреството заповядайте на някое от нашите предстоящи обучения по “Мениджмънт и Лидерство”

https://mgacademy.bg/management-and-leadership/