Счетоводство и ТРЗ

Счетоводство и ТРЗ

Независимо от това дали бизнесът Ви е нов и току-що прохожда или е отдавна утвърден, независимо от капацитета и опита Ви, независимо от правния статут, ако ни се доверите, ние ще подходим отговорно и с нужното внимание, търпение и професионализъм.

Офис: София, ул.Осогово 30, ет.2, офис 203

Тел./ Viber: +359 878 72 36 99

Email: mgaccbulgaria@gmail.com

Работно време: Понеделник – Петък 09:00 – 17:00

 • Качество на предоставяните счетоводни услуги
 • Счетоводно представляване, защита и консултиране
 • Улесняване на вас и вашия бизнес
 • Помагаме Ви да разрастнете Вашия бизнес
 • Пестим Ви ценно време и пари
 • Отговаряме за изпълнението на всички сложни счетоводни операции

Счетоводните услуги, които предлагаме съвместно с нашите партньори от счетоводна къща “Яни 55”, са всеобхватни и осигуряват всичко необходимо, от което вашата фирма има нужда, както и тя да бъде законосъобразна в съответствие с действащото към момента законодателство:

 • Счетоводство обслужване
 • Еднократно ползване на счетоводни услуги
 • ТРЗ и личен състав
 • Данъчни консултации
 • Годишно приключване
 • Административни услуги

Ние се съобразяваме с конкретните нужди на нашите клиенти, предвид дейността и начина на работа, предлагайки договор за счетоводно обслужване изготвен за всеки един индивидуално.

При сключен абонамент за счетоводно обслужване, ние извършваме следните дейности:

 • Съставяне на индивидуален сметкоплан и изготвянe на счетоводна политика, предвид спецификата на дейността;
 • Изготвяне на САП и ДАП;
 • Класифициране и осчетоводяване на първични счетоводни документи със специализиран софтуер, позволяващ справки в различни файлови формати, с възможност за обмен на информация по електронен път;
 • Създаване на вторични счетоводни документи, протоколи, справки;
 • Изготвяне и подаване на дневници по ЗДДС, справки-декларации;
 • Съставяне на оборотни ведомости;
 • Съставяне и подаване на годишни счетоводни отчети към НСИ;
 • Архивиране на счетоводната документация.

Предлагаме услуги на абонаментен принцип. Цените се определят индивидуално и зависят от следните фактори:

 • Дейността на дружеството/фирма;
 • В зависимост от документооборота на вашата фирма;
 • Броя на осигурените лица;
 • Има ли регистрация фирмата по ЗДДС;

Счетоводни консултации, които са свързани с дейността на вашата фирма са безплатни при сключен договор за счетоводно обслужване.

Свържете се с нас за да изготвим специално предложение за Вас.

 

Брой документи на месец

Фирми, занимаващи се само с услуги

Фирми занимаващи се само с търговия или търговия и услуги

Фирми, занимаващи се с производство

До 20 бр./мес.

110 лв./мес.

165 лв./мес.

220 лв./мес.

От 21 до 40 бр./мес.

165 лв./мес.

210 лв./мес.

250 лв./мес.

От 41 до 80 бр./мес.

200 лв./мес.

240 лв./мес.

300 лв./мес.

От 81 до 120 бр./мес.

220 лв./мес.

275 лв./мес.

330 лв./мес.

Над 121 бр./мес.

По договаряне

По договаряне

По договаряне

 

***Всички цени са в български левове без включен данък върху добавената стойност (ДДС).

 

Брой документи на месец

Фирми, занимаващи се само с услуги

Фирми занимаващи се само с търговия или търговия и услуги

Фирми, занимаващи се с производство

До 20 бр./мес.

220 лв./мес.

240 лв./мес.

300 лв./мес.

От 21 до 40 бр./мес.

275 лв./мес.

310 лв./мес.

350 лв./мес.

От 41 до 80 бр./мес.

330 лв./мес.

350 лв./мес.

420 лв./мес.

От 81 до 120 бр./мес.

400 лв./мес.

420 лв./мес.

550 лв./мес.

Над 121 бр./мес.

По договаряне

По договаряне

По договаряне


***Всички цени са в български левове без включен данък върху добавената стойност (ДДС).

В таксата са включени всички услуги от пакета „Абонаментно счетоводно обслужване”.

 

Допълнителни такси: 

 • Годишно счетоводно и данъчно приключване, съставяне и подаване на годишна данъчна декларация, съставяне на Годишен финансов отчет – едномесечно възнаграждение.
 • Съставяне на ОПР и Баланс, за период различен от годишния – 50% от месечното възнаграждение, минимум 150лв.
 • Регистрация и Дерегистрация по ЗДДС, за новорегистрирана фирма – минимално възнаграждение 150лв.
 • Представяне по проверки по възстановяване на ДДС – минимално възнаграждение 150лв.

Ако искате да получите своята индивидуална оферта за счетоводно обслужване, като се отчетат всички особености на Вашия бизнес и специфични изисквания, моля свържете се с нас и уговорете среща – на място в нашия офис.

СВЪРЖЕТЕ С НАС

Тел./ Viber: +359 878 72 36 99

Email: mgaccbulgaria@gmail.com

За ваше улеснение и спестяване на време, ние предлагаме:

 • Подготовка на документи, изготвяне и регистриране в НАП на трудови договори и споразумения, длъжностни характеристики и заповеди за прекратяване на трудови договори;
 • Изготвяне и оформяне на граждански договори;
 • Изготвяне на сметки за изплатени суми и служебни бележки;
 • Изготвяне на ведомости за заплати, фишове, молби за отпуски, приемане и обработване на болнични листове;
 • Подаване на необходимата документация към НАП, НОИ И ГИТ;
 • Изготвяне на платежните документи за разплащания към бюджета за осигуровки и данъци на персонала.
 • Попълване на трудови и осигурителни книжки;
 • Компетентни консултации при всеки възникнал въпрос във връзка с трудовото и осигурителното законодателство;
 • Съдействие при проверки от НАП, НОИ и Инспекция по труда, касаещи нашата компетенция.
 • Издаване на документи към различни институции, след подаване на писмено искане за това.

Свържете се с нас, за да изготвим специално предложение за Вас

ТРЗ/Труд и работна заплата/ е услуга, която има специфичен характер, ние ви предлагаме професионално обслужване и обработка на всички документи, които ще бъдат в съответствие с изискванията на действащото към момента законодателство.

 

Брой персонал

Месечно възнаграждение

Такса ангажимент

30 лв./мес.*

До 10 души

16 лв./мес. на човек

От 11 до 50 души

160 лв./мес. /за първите 10/ + 14 лв./мес. за всеки следващ

Над 50 души

По договаряне

*Безплатно за клиенти с абонамент.

Забележка: Всички цени са в български левове без включен ДДС.

 

От съществено значение за развитието и успеха на една фирма са професионалните счетоводни услуги и свързаните с тях консултации. 

Ние предлагаме на своите клиенти счетоводни консултации, които са съобразени с характера на дейността на фирмата.

Всички счетоводни консултации, които са свързани с дейността на вашата фирма са безплатни при сключен договор за счетоводно обслужване.

Ако имате въпроси по предлаганите от нас услуги и имате нужда от специализирана консултация, можете да се възползвате от  консултация на място в нашия офис (след предварителна уговорка) или писмена консултация, която може да изпратите на нашия e-mail по зададен конкретен казус.

 • Професионални насоки относно предприемане на действия по регистрация на търговец в Търговски регистър; 
 • Необходимо ли е да се регистрирате по ЗДДС, кога и в какви срокове; 
 • Как да избегнем евентуални санкции, свързани със старта на нов бизнес; 
 • Очаквани и приети изменения в законовата и нормативна база.
 • Консултации свързани с текущо обработване на счетоводните документи съгласно българското законодателство, Националните и Международни счетоводни стандарти; 
 • Консултации относно бъдещи сделки и договори от данъчна гледна точка; 
 • Консултации по промени в законовата и нормативната уредба;
 • Консултации по прилагане на международни спогодби и изготвянето в тази връзка документи;
 • Консултиране по годишно счетоводно приключване, изготвяне на необходимите документи.
 • Консултации, свързани със ЗМДТ, ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ и др.; 
 • Как да планирате дейността си; 
 • Консултации относно законово оптимизиране на данъците и осигуровки.
 • Как и под каква формата да наемете персонал;
 • На какво основание да сключите и прекратите трудовите договори;
 • Ще дадем яснота на всички възникнали въпроси, свързани с трудово-правни и осигурителни задължения.

В абонамента е включено:

 • Консултации във връзка със счетоводното, данъчното и осигурителното право;
 • Изчисляване и определяне на данъци и осигуровки;
 • Изготвяне на банкови документи за разплащане с НАП;
 • Изготвяне трудови договори, съгласно изискванията на КТ;
 • Попълване на трудови и осигурителни книжки;
 • Изготвяне на разплащателни ведомости, сметки за изплатени суми и рекапитулации;
 • Изготвяне на документи, справки и служебни бележки във връзка с прекратяване на трудови договори;
 • Изготвяне и подаване на годишна данъчна декларация с електронен подпис;
 • Подаване на месечна информация за осигурените от клиента лица;
 • Подаване на информация за сключените трудови договори;
 • При необходимост издаване на фактури от името на КЛИЕНТА

 

Брой персонал

Месечно възнаграждение

Такса ангажимент

30 лв./мес.*

До 5 души

12 лв./мес. на човек

Над 5 души

По договаряне

 • За нерегистрираните по ЗДДС:

Изготвяне на годишна данъчна декларация и подаване по електронен път – от 50 до 100 лв., в зависимост от сложността.

 • За регистрираните по ЗДДС:

Изготвяне на месечни Справки-декларации по ЗДДС и подаването им по електронен път, в зависимост от броя на документите:

 

Брой Документи

Месечно възнаграждение

До 20 бр./мес.

100 лв./мес.

От 21 до 50 бр./мес.

150 лв./мес.

От 51 до 100 бр./мес.

180 лв./мес.

Над 101 бр./мес.

По договаряне

 

Изготвяне на годишна данъчна декларация – БЕЗПЛАТНО.

 

Вид Клиент

Цени на годишно приключване

Подаване на декларации и други 

Фирми с до 50 документа/год.

250 лв.

25 лв.

Фирми с от 51 до 100 документа/год.

350 лв.

25 лв.

Фирми с над 101 документа/год.

По договаряне

25 лв.

 

Физически лица

30 лв. на приложение

Еднолични търговци

За доходи само като ЕТ – включено в цената на годишното приключване;

За други доходи – по 30 лв. на приложение

Самоосигуряващи се лица

Изготвяне на годишна декларация обр. 6 – 30 лв.

Съставяне на нулева данъчна декларация, подготовка на уведомление до НСИ за неосъществяване на стопанска дейност, комплект справки „Годишен отчет за дейността“ за представяне пред Търговски регистър – 120 лв.

 • Консултации на място в нашия офис – 60 лв./час;
 • Консултации във вашия офис – 90 лв./час;
 • Изготвяне на писмено становище – в зависимост от сложността на казуса и срока за изпълнение, по договаряне;
 • Завеждане на кредит под отчет – 60 лв.
 • Изготвяне на тримесечен отчет – 40 лв.
 • Изготвяне на месечни/тримесечни справки – 60 лв. за всеки отделен случай, при сключен договор за абонаментно счетоводно обслужване с нас;
 • Изготвяне на месечни/тримесечни справки – по договаряне, ако не сте наш клиент.