Изкуственият интелект и бъдещето на работата: Какво очаква Америка и какво значи това за България

От д-р Мариян Генчев, водещ ментор в MG Academy

В светлината на последните събития, свързани с пандемията от 2019 до 2022 г., 8,6 милиона души работещи в САЩ се наложи да се преквалифицират професионално, което е с 50% повече от предходния тригодишен период. Най-големият процент от тях включва хора, напускащи сферите на хранително-вкусовата промишленост, физическите продажби и офис администрацията и поддръжката, за да се насочат към различни професии. Тези данни се базират на доклад на McKinsey Institute от 2023 година.

Адаптация към новата реалност

Този период от интензивни професионални промени не само отразява адаптацията на работната сила към извънредните обстоятелства на пандемията, но и по-широките тенденции в икономиката, които формират бъдещето на работата. Макар че докладът се фокусира върху САЩ, неговите изводи имат голямо значение и за Европа, включително и за България.

Според доклада до 2030 г., се прогнозира, че дейности, които в момента заемат до 30% от работните часове, биха могли да бъдат автоматизирани, като този процес ще бъде ускорен от изкуствения интелект. Дори в настоящия момент изкуственият интелект се справя достатъчно добре, за да замести много служители, които не се стремят към лично развитие и се чувстват сигурни на длъжности на начално и средно ниво. Повтарящите се процеси и задачи са подходящи за автоматизация, което ще доведе до значително увеличение на производителността.

През 2030 година голяма част от служителите ще са изправени пред избора или да постигат производителността на двама или дори три служители в сравнение с настоящия момент, или да се преквалифицират. Това предизвикателство ще наложи на компаниите да се адаптират и да преразгледат своите модели за набиране на персонал, за да останат конкурентноспособни, като ще са поставени пред избора: да бъдат два пъти по-продуктивни или да намалят необходимия брой на служителите.

Въпреки негативните данни за част от индустриите, виждаме, че изкуственият интелект подобрява начина, по който работят професионалистите в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката (STEM), творческите сфери, както и бизнеса и правото, вместо да елиминира значителен брой работни места.

Автоматизация


Най-големите ефекти от автоматизацията се очаква да засегнат други категории работни места, като поддръжка и администрация, обслужване на клиенти и хранителниително-вкусовата индустрия, които биха могли да продължат да намаляват.

Федералните инвестиции в Америка и Европейските фондове, насочени към решаване на климатични и инфраструктурни проблеми, както и структурните промени, също ще променят търсенето в пазара на труда. Преходът към нулеви емисии ще премести заетостта от нефт, газ и автомобилни производства към зелените индустрии, като в резултат се очаква увеличение на работните места. Инфраструктурните проекти ще увеличат търсенето в строителството, което вече сега има недостиг от почти 400 000 работници в Америка. Очаква се също увеличаване на търсенето на работници в здравеопазването, поради застаряването на населението, както и нарастване на търсенето на услуги в транспорта поради електронната търговия.

В допълнение 12 милиона служители се очаква да се преквалифицират до 2030 г. в Америка. Това ще доведе до нуждата от по-големи мащаби на обучение на работната сила и нови подходи към набирането на персонал от страна на работодателите. Работодателите трябва да наемат хора на базата на техните умения и компетентности, вместо на базата на дипломи и сертификати.

Този анализ е базиран на последните данни и изследвания, които представят важна перспектива за бъдещето на работата в Америка, но също така има голямо значение и за Европа, включително и за България. Промените в трудовия пазар са неизбежни и най-добре приспособимите ще могат да израстват с бързо темпо.  

Това е началото на нашата серия статии за изкуствения интелект, която ще разглежда по-дълбоко влиянието му върху различни аспекти.

За повече информация следете нашия блог: https://mgacademy.bg/blog/ както и страниците ни във Facebook https://www.facebook.com/AcademyMG и LinkedIn https://www.linkedin.com/company/17934415