Изкуственият интелект и бъдещето на работата: Предизвикателства и възможности

От д-р Мариян Генчев, водещ ментор в MG Academy

Според последните анализи, навлизането на изкуствения интелект (ИИ) се очаква най-силно да засегне най-нископлатените работни места, които са лесни за автоматизация с новите технологии.

През последното десетилетие в глобален мащаб трудовия пазар претърпява значителни промени, като прогнозите показват, че до 2030 г. до 30% от работните часове може да бъдат автоматизирани, особено благодарение на изкуствения интелект (ИИ). Този анализ, базиран на последните данни и изследвания на McKinsey Institute, не само разкрива предизвикателствата пред работната сила, но и предлага ключови решения за справяне с тях.

Този анализ представлява ценен източник на информация, който не е важен само за САЩ, но и за България и други европейски страни, като ни дава възможност да се подготвим за предизвикателствата пред работния пазар.

Едно от ключовите наблюдения е, че най-нископлатените служители е до 10 пъти по-вероятно да се нуждаят от смяна на професия до края на това десетилетие в сравнение с най-високоплатените. Смяната на професия, вместо намиране на нова работа в същата област, често изисква придобиване на нови умения и е по-трудна.

Високата концентрация на работните места в най-нископлатените сектори включва хора с по-ниско образование, жени, работници в неравностойно положение и лица от различни етнически групи. Жените са силно представени в областта на офис поддръжката, държавна администрация и обслужването на клиенти, които в Америка до 2030 г. биха могли да намалеят съответно с 3,7 милиона и 2,0 милиона работни места. Подобна е ситуацията със служителите от различни етнически групи, които са силно концентрирани в някои от намаляващите професии в областта на обслужването на клиенти, хранителните услуги и производствената дейност.

Въпреки очакваното намаляване на работните места в най-нископлатените професии до 2030 г., работните места в най-високоплатените професии може значително да нараснат. Помагането на работниците в нископлатените, намаляващи професии да се преместят към по-добре платени работни места с по-голяма стабилност изисква широк достъп до обучителни програми, ефективно съпоставяне на работа, различни практики за наемане и обучение от страна на работодателите, както и по-добра географска мобилност.

Общият трудов пазар ще изисква по-голямо търсене на социално-емоционални и цифрови умения. Въпреки че търсенето на базови когнитивни и ръчни умения вероятно ще намалее, физическата работа няма да изчезне. Тя може да запази около 31% от общото време, свързано с работа, поради растежа в секторите на транспортните услуги, строителството и здравеопазването.

Този анализ ни показва, че предизвикателствата пред бъдещето на работата са сложни и изискват иновативни подходи за решаване. Нашата серия статии за изкуствения интелект ще продължи да разглежда тези въпроси и да предлага практични решения за подготовката на работната сила за бъдещето.