eq-introduction-emotional

Emotional intelligence

Ако терминът “емоционална интелигентност“ Ви звучи като оксиморон, това е разбираемо. Имаме склонността да мислим за нашите чувства и емоции като две отделни неща. Понятието става популярно благодарение на психолога Даниел Голман, чрез неговата книга „Emotional Intelligence: Why it Can Matter More Than IQ”, в която той пречупва през своята призма какво означава да си интелигентен. В книгата си Голман има пет изявени компонента на емоционалната интелигентност:

Самосъзнание: Когато знаем своите силни и слаби страни, можем да определим как да реагираме в различните ситуации с различните хора.

Самоконтрол: Познавайки се, можем да запазваме самообладание и да не оставяме емоции, които не искаме да взимат превес над нас.

Мотивация: Хората, които са емоционално интелигентни, имат склонността да са много по-мотивирани, което ги прави по-устойчиви на негативни промени и са по-оптимистични.

Съпричастие: Хората, които проявяват съчувствие, много по-лесно изграждат връзки с други хора и се поставят в техните обувки.

Социални умения: Емоционално интелигентните хора показват, че те наистина изпитват съчувствие и уважение към другите, което помага да заздравят своите връзки.

За да научите повече за лиреството заповядайте на някое от нашите предстоящи обучения по “Мениджмънт и Лидерство”

https://mgacademy.bg/management-and-leadership/