7-habits

Седемте навика на високоефективните лидери

В сложен и бързо променящ се свят организациите се нуждаят от лидери с разнообразна палитра от поведения и умения. Ето списък със седем основни навика за високоефективни лидери.

 1. Автентичност

„За да станете по-ефективен лидер, трябва да бъдете себе си – повече – с умения.“ 

Автентичното лидерство означава да останете верни на основните си принципи, ценности и убеждения, независимо от това пред какви бизнес предизвикателства сте изправени.

Съвети за автентично лидерство:

 • Отделайте редовно време за размисъл върху вашите собствени лидерски действия и поведения;
 • Намерете някой, което ще ви даде обективна гледна точка;
 • Не се опитвайте да имитирате стила на лидерство на някой, на когото се възхищавате.
 1. Управление на несигурността

36% от лидерите са неспособни да се справят със несигурността. 

Способността за вземане на ефективни решения въз основа на двусмислена и бързо изместваща се информация е от ключово значение.

Направете следното:

 • Концентрирайте се, като приоритизирате задачите по важност;
 • Разбийте големи или сложни проблеми на по-малки компоненти;
 • Не затъвайте в детайла;
 • Изчакайте и направете крачка назад;
 • Бъдете твърди в работата си;
 1. Приемане на глобално мислене

Само 34% от лидерите са високоефективни в различни страни и култури. 

Днес много компании имат офиси по целия свят или работят с глобални партньори. 

Следователно лидерите трябва да:

 • Бъдат в крак с международните въпроси, както вътрешни, така и външни;
 • Разбират и уважават различните култури и начини за правене на бизнес;
 • Улесняват идеите, споделянето и иновациите сред многонационалните екипи.

Добра практика тук може да бъде:

Попитайте за възможностите за международно командироване, за да помогнете за развитието на тези компетенции.

 1. Развиване на устойчивост

Личната устойчивост може да помогне на лидерите да преодолеят трудни и предизвикателни ситуации. Така че, когато се стигне до такава ситуация:

 • Фокусирайте се върху това, което можете да направите, а не върху това, което не можете;
 • Избягвайте да си изпускате нервите;
 • Отделяйте време за себе си – това ще ви помогне да се справите със стреса;
 • Помолете за помощ, ако имате нужда, това е знак за сила, а не за слабост.
 1. Сътрудничество с други

Умните лидери знаят, че нямат всички отговори и че сътрудничеството може да даде реални резултати.

Помислете за:

 • Хората, които могат да предложат допълнителни умения и силни страни;
 • Работа с вътрешни и външни партньори на всички нива;
 • Как технологията може да направи сътрудничеството по-лесно и по-ефективно.
 1. Предприемаческо мислене

Иновациите са едно от основните предизвикателства за бизнеса. Ефективните лидери разпознават възможности и това как и кога да се възползват от тях, за да спечелят конкурентно предимство.

Предприемаческото мислене е особено полезно:

 • В бързо променящите се индустрии и организации;
 • При изпробвани и тествани проблеми;
 • Когато старите методи не работят;
 • Когато има нужда да се възползвате максимално от оскъдните ресурси
 1. Решителност

Високоефективните лидери не се отклоняват от трудни решения. Те приемат несигурността и риска и предприемат решителни действия.

Добра практика за вземане на решения:

 • Подгответе се. Важни решения се взимат на базата на факти и информация.
 • Не се страхувайте да слушате и вашата интуиция.
 • Бъдете наясно с процеса на вземането на решения.

За да научите повече за лиреството заповядайте на някое от нашите предстоящи обучения по “Мениджмънт и Лидерство”

https://mgacademy.bg/management-and-leadership/

Източници:

 1. ‘ The Real Thing: an Interview with Rob Goffee and Gareth Jones ’, Business Strategy Review (Autumn 2005).
 2. ‘ReadyNow Leaders: Meeting Tomorrow’s Business Challenges’, DDI Global Leadership Forecast 2014/2015. Available at: http://www.ddiworld.com/DDI/media/trendresearch/
 3. globalleadershipforecast20142015_tr_ddi.pdf?ext=.pdf (accessed 20 November 2014).
 4. Philip Hodgson and Randall P. White, Relax: It’s Only Uncertainty: Lead the Way When the Way is Changing (FT Prentice Hall, Pearson Education Ltd, 2001).
 5. ‘ReadyNow Leaders: Meeting Tomorrow’s Business Challenges’, DDI Global Leadership Forecast 2014/2015. Available at: http://www.ddiworld.com/DDI/media/trendresearch/globalleadershipforecast20142015_tr_ddi.pdf?ext=.pdf (accessed 20 November 2014).
 6. Angel Cabrera and Gregory Unruh, Being Global: How to Think, Act and Lead in a Transformed World (Harvard Business Review Press, 2012).
 7. David Archer and Alex Cameron, Collaborative Leadership: Building Relationships, Handling Conflict and Sharing Control (Routledge, 2013).
 8. ‘ReadyNow Leaders: Meeting Tomorrow’s Business Challenges’, DDI Global Leadership Forecast 2014/2015. Available at: http://www.ddiworld.com/DDI/media/trendresearch/globalleadershipforecast20142015_tr_ddi.pdf?ext=.pdf (accessed 20 November 2014).
 9. Daniel Kahneman, Thinking, Fast and Slow (Penguin, 2012).