fbpx

Ефективна комуникация и разрешаване на конфликти

Всеки знае, че във фирмите не винаги се избират правилните хора на ръководни позиции. Също така знаем, че училищата и университетите не ни подготвят как да управляваме хора и какви са изискванията да сме добри лидери.
Не трябва да заемаме ръководна позиция, за да видим всичко това, но можем да направим стъпка в правилната посока. В днешно време все по-често се наблюдава наличието на лидер на различни нива в организацията, дори и на най-ниското. Ето защо разработихме няколко обучения, разделени на модули, за да Ви помогнем да станете лидер и да бъдете този, на когото всички разчитат и вярват.
По време на обучението ще говорим за това:
– Какви са факторите влияещи на човешкото поведение.
– Как да определим начина, по който да влияем в една комуникация
– Как да отстояваме нашата позиция, без агресия.
– Ще дадем определние на различните източници на сила и хората, които ги използват.
– Ще разгледаме четирите основни начина на поведение, когато комуникираме.
– Ще дадем примери как да се справяме в конфликтни ситуации и как да разрешаваме ефективно конфликти, така че всички да са печеливши.
За повече информация – Модул 2: https://mgacademy.bg/services/real-management-and-leadership/