fbpx

Основи на брандинга

400.00лв.

Практическо обучение в модул „Стратегически бранд мениджмънт“ със специалност „Бранд мениджър“.

Целта на цялостната програма по „Стратегически бранд мениджмънт“ е да изгради практически и теоретични умения за ефективно управление и развитие на един бранд. След успешното преминаване на обучението, курсистите ще имат структурирани познаняния за менажиране на основните маркетингови процеси и кампании в една организация.

© Copyright 2019 MG Academy LTD