fbpx

КУРС ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ДЕЦА 3-4 КЛАС

300.00лв.

Продължителност: 03.06. 2019г.-05.07.2019г.

30 часа/5седмици: 6часа седмично понеделник, сряда, петък от 11:00 -12:30

Курсът е предназначен за деца от 3-4 клас (9-10 годишни).

Брой на деца в група- 5

Цели на курса:

 • Затвърждаване, усъвършенстване и надграждане на изучения учебен материал през изминалата учебна година
 • Изграждане и развиване на четирите езикови умения на децата по английски език, съобразно възрастовите изисквания. Акцентът е върху слушането и говоренето.
 • Децата да изградят стратегии за учене.
 • Изграждане на положително отношение към чуждата култура
 • Повишаване на мотивацията за изучаване на английски език

Теми:

 1. Hello
 2. House
 3. Town
 4. Jobs
 5. 5.Health
 6. Food
 7. Animals
 8. 8.Happy, sad, tired, angry
 9. 9.Days of the week
 10. 10.Around the world
 11. Time
 12. Months
 13. Clothes

 

Цена: 300лв (учебните материали са вкл. в цената)

© Copyright 2019 MG Academy LTD