fbpx

Влияние, убеждение и манипулация – Workshop

150.00лв.

Когато говорим за влияние, убеждение и дори манипулация няма как да не говорим и за емоционална интелигентност.

Емоционалната интелигентност е съвкупност от социални, лични и емоционални качества и умения, които влияят на нашата способност да се справяме с обкръжаващата ни среда и ни помага да:

– Подобрим взаймоотношенията с околните, включително да им влияем и убеждаваме по-лесно;

– Подобрим уменията ни за решаване на проблеми и взимане на решения;

– Подобрим лидерските ни качества;

– Изградим методология за справяне с конфликти.

Основните аспекти, които емоционалната интелигентност в контекста на влияние, убеждение и манипулация може да бъдат обобщени както следва:

– Познание на собствените емоции и чувства;

– Самоконтрол;

– Познание за емоциите и чувствата на околните;

– Социални умения.

© Copyright 2019 MG Academy LTD