График

Предстоящи групи 2021/2022:
08.01.2022г. – Мениджър на Високоефективни Екипи – Уикенд Присъствена група 
10.01.2022г. – Предприемачество и Лидерство – Вечерна присъствена група
05.03.2022г. – Мениджмънт и Лидерство – Уикенд Присъствена група
05.03.2022г. – Интелигентна промяна – Уикенд Присъствена група
22.03.2022г. – Мениджмънт и Лидерство – Вечерна онлайн група
04.04.2022г. – Мениджмънт и Лидерство – Вечерна Присъствена група
03.12.2022г. – Тотално Предприемачество – Уикенд Присъствена група