fbpx

Английски език 1-2 клас

Продължителност: 03.06. 2019г.- 05.07.2019г. – Местата са изчерпани

30 часа/6 седмици – 5 уч. часа седмично – всеки ден от 09:00 – 09:50

Цена: 300 лв.

Испанаски език 3-4 клас

Продължителност: 03.06. 2019г.- 05.07.2019г. – Местата са изчерпани

30 часа/6седмици – 5 уч.часа седмично – от Понеделник до Петък от 10:00 – 10:50

Цена: 300 лв.

Английски език 3-4 клас

Продължителност: 03.06. 2019г.-05.07.2019г. – Местата са изчерпани

 30 часа/5седмици: 6 уч. часа седмично понеделник, сряда, петък – 11:00 – 12:30

Цена: 300 лв.

Максимален брой деца в група: 5

За обученията:

Курсовете са предназначени за деца в 1-2клас (7-8 годишни) и 3-4клас (9-10 годишни), които за първи път се запознават с английския и/или испанския език.

Брой на деца в група- 5

Цели на обученията:

 • Запознаване с език и култура
 • Изграждане и развиване на четирите езикови умения на децата по английски език, съобразно възрастовите изисквания.
 • Акцентът е върху слушането и говоренето.
 • Децата да изградят стратегии за учене.
 • Повишаване на мотивацията за изучаване на чужд език

КУРС ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ДЕЦА 1-2 КЛАС – ПРОГРАМА

 1. The English Alphabet
 2. Hello
 3. Family
 4. My Birthday
 5. My Body
 6. I Can Sing
 7. Animals
 8. Food
 9. The Weather
 10. Clothes

КУРС ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК ЗА ДЕЦА 3-4 КЛАС – ПРОГРАМА

 1. Hola
 2. Mi Familia
 3. Mi clase
 4. Mi habitacion
 5. Mi cuerpo
 6. Mi ropa

КУРС ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ДЕЦА 3-4 КЛАС  – ПРОГРАМА

 1. Hello
 2. House
 3. Town
 4. Jobs
 5. 5.Health
 6. Food
 7. Animals
 8. 8.Happy, sad, tired, angry
 9. 9.Days of the week
 10. 10.Around the world
 11. Time
 12. Months
 13. Clothes
© Copyright 2019 MG Academy LTD