Competitive-analysis

Анализ на конкуренцията

Като предприемач е от съществено значение да направите анализ на конкуренцията, за да разберете ситуацията във вашата индустрия и да идентифицирате потенциалните възможности и заплахи. Конкурентният анализ включва проучване на вашите конкуренти и техните бизнес стратегии, за да придобиете представа за техните силни и слаби страни. В тази статия ще обсъдим значението на провеждането на …

Анализ на конкуренцията Read More »