Understanding-Team-Roles-for-Effective-Team-Leadership

Лидерство: Важността на разбирането на екипните роли

Като ръководител на екип е изключително важно да разбирате добре ролите на екипа и тяхното значение за постигане на целите на екипа. Екипът се състои от хора с различни умения, характери и стилове на работа. Всеки член на екипа внася в него уникален набор от силни и слаби страни. Отговорност на ръководителя на екипа е …

Лидерство: Важността на разбирането на екипните роли Read More »