емоционална интелигентност в лидерството

Why-is-EQ-important-for-leadership-and-management

Защо емоционалната интелигентност е важна за ефективно лидерство?

Емоционалната интелигентност (ЕИ) е способността да разпознаваме и управляваме собствените си емоции и емоциите на другите. Тя включва разбиране на нашите чувства и чувствата на хората около нас и използване на тази информация за насочване на мисленето и поведението ни. ЕИ е основно умение за ефективно ръководство, тъй като позволява на лидерите да изграждат силни …

Защо емоционалната интелигентност е важна за ефективно лидерство? Read More »

Emotional-intelligence-in-leadership

Емоционална интелигентност в лидерството

През последните години емоционалната интелигентност (ЕИ) е призната за жизненоважен аспект на ефективното лидерство. Накратко казано, ЕИ е способността да разпознаваме, разбираме и управляваме собствените си емоции, както и тези на другите. Тя е ключов фактор за изграждане на успешни взаимоотношения, управление на конфликти и създаване на положителна работна среда. Лидерите, които притежават висока емоционална …

Емоционална интелигентност в лидерството Read More »

Developing-Essential-Skills-for-Successful-Leadership

Развиване на основни умения за успешно лидерство

Лидерството е съществен аспект на всяка организация, независимо дали става въпрос за бизнес, организация с нестопанска цел или държавна агенция. То включва способността да се вдъхновяват, мотивират и насочват хората към обща цел. В тази публикация в блога ще разгледаме основите на лидерството, включително как да разпознаем лидерството и ключовите умения на лидера, както и …

Развиване на основни умения за успешно лидерство Read More »