Differentiate-to-act-accordingly

Лидерство в кризисни ситуации: Различаване на възможностите и ограниченията си и съответното действие

Времето на криза изисква от лидерите да бъдат способни да различават между това, което могат и не могат да постигнат, и да действат в съответствие с това разбиране. В този блог пост ще разгледаме важността на способността да разграничим възможностите и ограниченията си и как това може да помогне за постигане на ефективно лидерство в …

Лидерство в кризисни ситуации: Различаване на възможностите и ограниченията си и съответното действие Read More »