Understanding-patents-and-trademarks

Предприемачество: Въведение в патентите, лицензите и търговските марки

Като предприемач е важно да разбирате правните защити, с които разполага вашият бизнес. Две основни защити са патентите и търговските марки. Макар да изглеждат сходни, те служат за различни цели и имат различни изисквания за получаването и поддържането им. Какво представлява патентът? Патентът е правна защита, предоставена от правителството, която дава на изобретателя изключителното право …

Предприемачество: Въведение в патентите, лицензите и търговските марки Read More »