Невербална комуникация

Важността на невербалната комуникация в лидерството

Невербалната комуникация играе важна роля в ефективното лидерство. Въпреки че много от нас се фокусират върху устните думи, не трябва да забравяме, че нашият изглед, жестове, мимика и тон на глас също съобщават много за нас. В тази статия ще разгледаме важността на невербалната комуникация, конкретно нашия „език на тялото“, и как той може да …

Важността на невербалната комуникация в лидерството Read More »