Активно слушане и обратна връзка

Лидерство: Активно слушане и обратна връзка

Ефективната комуникация е от съществено значение за успешното лидерство. Комуникационните умения на лидера включват не само умението да предава ясни инструкции и съобщения, но също така и да бъде активен слушател и да дава положителна или отрицателна обратна връзка към своите сътрудници. В тази статия ще разгледаме важността на активното слушане и как да даваме …

Лидерство: Активно слушане и обратна връзка Read More »