патенти

Understanding-patents-and-trademarks

Предприемачество: Въведение в патентите, лицензите и търговските марки

Като предприемач е важно да разбирате правните защити, с които разполага вашият бизнес. Две основни защити са патентите и търговските марки. Макар да изглеждат сходни, те служат за различни цели и имат различни изисквания за получаването и поддържането им. Какво представлява патентът? Патентът е правна защита, предоставена от правителството, която дава на изобретателя изключителното право …

Предприемачество: Въведение в патентите, лицензите и търговските марки Read More »

Intellectual-property-protection

Предприемачество: Защита на интелектуалната собственост

Интелектуалната собственост (ИС) се отнася до нематериални творения на човешкия интелект, като изобретения, дизайни, музика, литература и произведения на изкуството. Като предприемач защитата на интелектуалната ви собственост е от решаващо значение за успеха и дълготрайността на вашия бизнес. В тази статия ще обсъдим различните видове интелектуална собственост и как да ги защитим. Видове интелектуална собственост: …

Предприемачество: Защита на интелектуалната собственост Read More »