Structured-project-plan

Систематизиран план при управление на проекти

Управлението на проекти включва поредица от добре дефинирани стъпки, а систематизираният план на проекта е един от най-важните компоненти на този процес. Планът на проекта е документ, който очертава подхода, обхвата, резултатите и ресурсите, необходими за даден проект. Добре изготвеният план на проекта може да послужи като пътна карта за изпълнението на проекта и да …

Систематизиран план при управление на проекти Read More »