What-is-Situational-leadership

Какво е ситуационно лидерство?

Ситуационното лидерство е популярна теория за лидерството, която се фокусира върху адаптирането на лидерските стилове към нуждите на различните ситуации и индивиди. Този подход към лидерството признава, че не съществува универсален подход към ръководенето и че ефективните лидери трябва да могат да адаптират стила си въз основа на специфичните нужди на своя екип и конкретната …

Какво е ситуационно лидерство? Read More »