understandinding-5-95-principle

Разбиране на Принципа: 5% Проблем, 95% Решение

Предприемачеството и лидерството са тясно свързани с неизбежните предизвикателства, които животът ни поставя пред нас. Вместо да се фокусираме върху тези предизвикателства, обаче, истинските предприемачи и лидери насърчават промяната чрез ориентацията си към решенията. В тази статия ще разгледаме ключовия принцип, който определя успешните предприемачи и лидери – фокусът върху намирането на решенията, представляващи 95% …

Разбиране на Принципа: 5% Проблем, 95% Решение Read More »