Behavior-of-the-leaders-during-crisis

 Поведение на лидерите по време на криза

Времето на криза изисква от лидерите да поемат отговорност и да демонстрират ефективно лидерство. Начинът, по който лидерите се държат и се отнасят към предизвикателствата, може да има голямо влияние върху успеха на организацията по време на кризисна ситуация. В този блог пост ще разгледаме важните аспекти от поведението на лидерите по време на криза …

 Поведение на лидерите по време на криза Read More »