Project-management-and-control

Управление и контрол на проекти

Управлението и контролът на проекта са основни компоненти на процеса на управление на проекта. Ефективното управление и контрол на проектите включва редица дейности, които позволяват на ръководителите на проекти да наблюдават и управляват напредъка на проекта, да идентифицират и намаляват рисковете и да гарантират, че проектът продължава да се движи по пътя към постигане на …

Управление и контрол на проекти Read More »