Crowdfunding-for-entrepreneurs

Предприемачество: Краудфъндинг за предприемачи

За да се реализират тези идеи и да се развие успешен бизнес, предприемачите се нуждаят от финансиране. Един от най-иновативните начини за събиране на финансиране в днешно време е краудфъндингът. В този блог пост ще разгледаме какво представлява краудфъндингът и как той може да помогне на предприемачите. Какво е краудфъндингът? Краудфъндингът е модел за финансиране, …

Предприемачество: Краудфъндинг за предприемачи Read More »