Define-project-objectives

Определяне на правилни цели при управлението на проекти

Определянето на правилни цели на проекта е от съществено значение за ефективното му управление. Целите служат за основа на целия проект, като осигуряват насока, цел и фокус за екипа на проекта.  Значение на правилните цели на проекта Правилните цели на проекта са от съществено значение за неговия успех. Те помагат на екипа на проекта да …

Определяне на правилни цели при управлението на проекти Read More »