introduction-to-transactional-analysis

Транзакционен анализ – Въведение

Транзакционният анализ е подход на междуличностни отношения, развит през 1960 г. от д-р Ерик Берн. Подкрепя се от философията, че хората могат да се променят и всички имаме право да сме на този свят, и да сме одобрени. В транзакционният анализ, хората имат 3 страни или “его-състояния“ към личността си (родител,възрастен и дете), тези “его-състояния“ …

Транзакционен анализ – Въведение Read More »