Лидерство и емоционална интелигентност (EQ)

Изследванията показват, че съществува определена връзка между компетенциите на емоционалната интелигентност (EQ) и най-добрите лидери, а организациите, които са най-успешни в лидерството, се фокусират върху усъвършенстването на компетенциите на EQ. Даниел Голман има 6 дефинирани стила на лидерство. Най-добрите резултати приспособяват смесица от различни техники за посрещане на различни ситуации:   Визионер (Visioner) Компетенции на …

Лидерство и емоционална интелигентност (EQ) Read More »