Eric berne

transactional-analysis-ego-state-parent

Транзакционен анализ – Родителско Его състояние

Транзакционен анализ – Родителско Его състояние Това е набор от чувства, мисли и поведения, които сме копирали от нашите родители и близки роднини. Когато растем, ние приемаме идеи, вярвания, чувства и поведение от родителите и попечителите си. Ако живеем в по-голямо семейство, тогава съответно ще има повече хора, от които да се влияем и учим. …

Транзакционен анализ – Родителско Его състояние Read More »

introduction-to-transactional-analysis

Транзакционен анализ – Въведение

Транзакционният анализ е подход на междуличностни отношения, развит през 1960 г. от д-р Ерик Берн. Подкрепя се от философията, че хората могат да се променят и всички имаме право да сме на този свят, и да сме одобрени. В транзакционният анализ, хората имат 3 страни или “его-състояния“ към личността си (родител,възрастен и дете), тези “его-състояния“ …

Транзакционен анализ – Въведение Read More »