key concepts in project management

Project-management-and-control

Управление и контрол на проекти

Управлението и контролът на проекта са основни компоненти на процеса на управление на проекта. Ефективното управление и контрол на проектите включва редица дейности, които позволяват на ръководителите на проекти да наблюдават и управляват напредъка на проекта, да идентифицират и намаляват рисковете и да гарантират, че проектът продължава да се движи по пътя към постигане на …

Управление и контрол на проекти Read More »

key-concepts-in-project-management

Основни принципи и концепции в управлението на проекти

Управлението на проекти е сложен процес, който включва планиране, изпълнение и контрол на даден проект от началото до края. За да постигнете успех в управлението на проекти, е важно да разберете основните принципи и концепции, които са в основата му. Един от основните принципи на управлението на проекти е дефинирането на проекта. Преди да се …

Основни принципи и концепции в управлението на проекти Read More »