Въведение в лидерските стилове

Теорията за емоционалната интелигентност гласи, че за да могат лидерите да адаптират успешно стила си, те трябва да могат да се настройват емоционално към своето обкръжение и към себе си. Тази чувствителна осъзнатост към емоцията е наречена емоционална интелигентност.  Колкото повече лидерите са запознати със стиловете, толкова по-сложно става при използването им, защото лидерите, може …

Въведение в лидерските стилове Read More »