change-employees-organization

Промяната в хората и организацията

Промяната в хората и организацията При хората, промяната се изразява в няколко аспекта: ♦ Навиците и рутината ♦ Неудобство ♦ Страх от неизвестното и незнанието В корпоративната среда промяната намира отражение в новите процедури, промяна на системите или съкращения. Промените могат да се наложат заради остаряването на технологиите, с които фирмата работи. Или лошите резултати …

Промяната в хората и организацията Read More »