roles-in-project-management-stakeholders

Роли в управлението на проекта и заинтересовани страни

Управлението на проекти е сложен и динамичен процес, който включва широк кръг от заинтересовани страни с различни роли и отговорности. Разбирането на тези роли е от съществено значение за ефективното управление на проекта. В тази статия ще разгледаме различните роли в проекта и заинтересованите страни и тяхното значение в управлението на проекти. Ръководител на проекта: …

Роли в управлението на проекта и заинтересовани страни Read More »