what is risk management

Managing-risk-in-business

Предприемачество: Управление на риска в бизнеса

Управлението на риска е от съществено значение за успеха на предприемаческия бизнес. Рисковете са неизбежна част от бизнеса и могат да възникнат от различни източници – финансови, оперативни, технологични и др. В този блог пост ще разгледаме как предприемачите могат да управляват риска в своя бизнес и да постигнат стабилност и растеж. Идентифициране на рисковете: …

Предприемачество: Управление на риска в бизнеса Read More »

dealing-with-risks-project-management

Стратегии за справяне с проектните рискове

В сферата на управлението на проекти, рисковете са неизбежни. Независимо от това колко добре планираме и подготвяме проектите си, винаги ще се сблъскваме с потенциални предизвикателства. Важно е да сме готови да се справим с рисковете и да приложим подходящи стратегии за управление, за да минимизираме техния въздействие върху успешното изпълнение на проекта. В този …

Стратегии за справяне с проектните рискове Read More »