fbpx

Биография

Научните интереси и професионалният опит на д-р Ламбев са в сферата на:

  • Международните финанси;
  • Теорията на парите;
  • Финансовия мениджмънт;
  • Инвестирането.

С редица публикации на български и английски език, посветени на икономическото управление на Европейския съюз, данъчното облагане на финансовите трансакции, бюджетирането и др.

© Copyright 2019 MG Academy LTD