Менторска програма Тотално предприемачество

“Тотално предприемачество” е уникална менторска програма, организирана от MG Academy, която цели да развие в курсистите необходимите умения, за да станат успешни предприемачи.

Обучението по “Тотално предприемачество” се провежда само ПРИСЪСТВЕНО и е предназначено  за всички, които имат или ще стартират собствен бизнес.

Обучението включва всички теми от курсове: 

Предвидени са редица упражнения и тестове, които да Ви помогнат да разгърнете пълния си потенциал.

След като преминете курс „Тотално предприемачество, ще разполагате с богат инструментариум от похвати, които да ви позволят да се радвате на собствените си успехите.

Oсвен практическата насоченост на обучението, всеки курсист ще може да се възползва и от опцията за лично менторство от д-р Мариян Генчев, който ще ви помага за вашето личностно, кариерно и бизнес развитие.

MG Academy осигурява напълно безплатна консултация дори преди да изберете или заплатите което и да е от нашите обучения.
За да запазите безплатна консултация е необходимо да заявите това на телефон/viber: 0878 723699 или ни изпратете email на адрес info@mgacademy.bg

Вечерни присъствени групи:

08.01.2024г. – Понеделник и Сряда – 19:00 – 21:30
13.01.2025г. – Понеделник и Сряда – 19:00 – 21:30

Теоретико-практическата част на курса е 20 седмици – Понеделник и Сряда от 19:00 до 21:30 и се провежда в присъствена форма.

След завършване на теоретико-практическата част на курса, всеки курсист може да се възползва от индивидуално “Менторство”, което се провежда веднъж седмично. Индивидуалното менторство е с обща продължителност 32 седмици след завършване на теоретико-практическата част на курса и включва индивидуални седмични консултации. Менторските консултациите могат да се провеждат на място в академията или онлайн с предварителна уговорка. 

Общата продължителност на менторската програма по “Тотално предприемачество” е една година. 

Лектор: д-р инж. Мариян Генчев

Присъствените групи се провеждат в групи от 4 до 6 записани курсиста.

Цена за един курсист: 5000 лв.

Промоция 7 години MG Academy: -47% отстъпка при записване до 10.12.2023г.

Крайна цена след отстъпка: 2650лв.

Промоция за двама записани курсиста: -30% отстъпка 

Крайна цена след отстъпка при двама записани курсиста: 7000лв.

Всеки курсист, взел успешно финалния изпит, получава сертификат за преминат курс.

Може да заплатите такса за този курс по следните начини:

 1. По банков път:
 • В основание, моля запишете имената си и курсът, който искате да посещавате.
 • IBAN: BG58FINV91501016876369
 • Клон: ПИБ – кл. София
 • Титуляр: ЕМДЖИ АКАДЕМИ ЕООД

 

 1. Плащане през каса на EasyPay и bpay
 • Кликнете върху бутон “Запиши се”;
 • Кликнете върху бутона „Add to Cart“;
 • В горния десен ъгъл ще видите количката Ви с продуктите;
 • Кликнете върху количката;
 • Изберете „Приключване на поръчката“, за да започнете процеса по записване и избора на начин на плащане;
 • За да завършите поръчката кликлнете „Поръчване“
Адрес на MG Academy:
София, ул. Осогово 30, ет. 1, офис 203 /до Mall of Sofia и метростанция “Опълченска”/

ЗАПИШЕТЕ СЕ СЕГА

Програма

Мениджмънт и Лидерство – програма

Мениджмънт и Лидерство – Въведение / Introduction to Management and Leadership

1. Управленско поведение / Management behaviors

2. Провеждане на интервю за работа / Handling job interview

3. Управление на времето / Time management

4. Оценка на ситуацията / Situation Appraisal

5. Разрешаване на проблеми / Problem Solving

6. Взимане на решения / Decision Making

7. Управление на проекти / Project management

8. Презентационни умения / Presentation skills

9. Емоционална интелигентност/Emotional intelligence (EQ)

10. Ефективна комуникация / Effective communication 

11. Разрешаване на конфликти / Handling conflicts

12. Управление на стреса / Stress management

13. Изграждане на екип / Building a team

14. Мотивация / Motivation

15. Управление на ефективността и обратна връзка / Performance management and feedback

Мениджмънт и Лидерство – пълна програма може да намерите тук.

 

Предприемачество и Лидерство – програма

1. Въведениe / Introduction

2. Разлика между мениджър и предприемач / Difference between management and entrepreneur

3. Предприемаческо поведение / Entrepreneurs behaviors

4. Правилно поставяне на целите/ The right way to set goals

5. Емоционална интелигентност за предприемачи/ Emotional intelligence (EQ) for entrepreneurs

6. Самоконтрол и сила на волята/ Self-control and willpower

7. Ефективна комуникация и Разрешаване на конфликти / Effective communication and Handling conflicts

8. Ораторски умения/ Public speaking

9. Влияние, убеждение и манипулация/ Influence, persuasion and manipulation

10. Умението да преговаряме/ Negotiation skills

11. Изкуството да продаваме/ The art of sales

12. Маркетинг и реклама/ Marketing and advertising 

13. Финансов мениджмънт и бюджетиране/ Financial management and budgeting

14. Управление на човешките ресурси/ HR management

15. Бизнес анализ/ Business analysis

16. Изграждане на екипи/ Building teams 

17. Бизнес план/ Business plan

18. Стартиране на собствен бизнес/ Starting your own business

19. Управление на промените/ Change Management

20. Корпоративна култура/ Corporate culture

 

Предприемачество и Лидерство – пълна програма може да намерите тук.

Модул: Менторство (Mentoring)

1. Определяне на кратко-, средно- и дългосрочни персонални и бизнес цели. 

2. Разработване на индивидуална програма за личностно и бизнес развитие за всеки курсист.

3. 48 седмична практическа програма “Тотално предприемачество” с индивидуални цели.

4. Седмичен отчет на постигнатите резултати.

5. Месечно отчитане на постигнатите резултати по “Тотално предприемачество” по време на събитията “Симпозиум на предприемачите”.

ЗАПИШЕТЕ СЕ СЕГА

Цена за един курсист: 5000 лв.

Промоция 7 години MG Academy: -47% отстъпка при записване до 10.12.2023г.

Крайна цена след отстъпка: 2650лв.

Промоция за двама записани курсиста: -30% отстъпка 

Крайна цена след отстъпка при двама записани курсиста: 7000лв.