Менторска програма Тотално предприемачество

“Тотално предприемачество” /Total Entrepreneurship/ е уникална менторска програма, организирана от MG Academy, която цели да развие в курсистите необходимите умения, за да станат успешни предприемачи.

Обучението по “Тотално предприемачество” се провежда само ПРИСЪСТВЕНО и е предназначено  за всички, които имат или ще стартират собствен бизнес.

Това е цялостна менторска програма обхващаща изграждане на основи за работа в корпоративна среда, израстване, управление и развиване на собствен бизнес

Програма

Мениджмънт и Лидерство – програма

Мениджмънт и Лидерство – Въведение / Introduction to Management and Leadership

1. Управленско поведение / Management behaviors

2. Провеждане на интервю за работа / Handling job interview

3. Управление на времето / Time management

4. Оценка на ситуацията / Situation Appraisal

5. Разрешаване на проблеми / Problem Solving

6. Взимане на решения / Decision Making

7. Управление на проекти / Project management

8. Презентационни умения / Presentation skills

9. Емоционална интелигентност/Emotional intelligence (EQ)

10. Ефективна комуникация / Effective communication 

11. Разрешаване на конфликти / Handling conflicts

12. Управление на стреса / Stress management

13. Изграждане на екип / Building a team

14. Мотивация / Motivation

15. Управление на ефективността и обратна връзка / Performance management and feedback

Мениджмънт и Лидерство – пълна програма може да намерите тук.

 

Предприемачество и Лидерство – програма

1. Въведениe / Introduction

2. Разлика между мениджър и предприемач / Difference between management and entrepreneur

3. Предприемаческо поведение / Entrepreneurs behaviors

4. Правилно поставяне на целите/ The right way to set goals

5. Емоционална интелигентност за предприемачи/ Emotional intelligence (EQ) for entrepreneurs

6. Самоконтрол и сила на волята/ Self-control and willpower

7. Ефективна комуникация и Разрешаване на конфликти / Effective communication and Handling conflicts

8. Ораторски умения/ Public speaking

9. Влияние, убеждение и манипулация/ Influence, persuasion and manipulation

10. Умението да преговаряме/ Negotiation skills

11. Изкуството да продаваме/ The art of sales

12. Маркетинг и реклама/ Marketing and advertising 

13. Финансов мениджмънт и бюджетиране/ Financial management and budgeting

14. Управление на човешките ресурси/ HR management

15. Бизнес анализ/ Business analysis

16. Изграждане на екипи/ Building teams 

17. Бизнес план/ Business plan

18. Стартиране на собствен бизнес/ Starting your own business

19. Управление на промените/ Change Management

20. Корпоративна култура/ Corporate culture

 

Предприемачество и Лидерство – пълна програма може да намерите тук.

“Тотално предприемачество” /Total Entrepreneurship/ е уникална менторска програма, организирана от MG Academy, която цели да развие в курсистите необходимите умения, за да станат успешни предприемачи.

Обучението по “Тотално предприемачество” се провежда само ПРИСЪСТВЕНО и е предназначено  за всички, които имат или ще стартират собствен бизнес.

Обучението включва всички теми от курсове: 

Предвидени са редица упражнения и тестове, които да Ви помогнат да разгърнете пълния си потенциал.

След като преминете курс „Тотално предприемачество, ще разполагате с богат инструментариум от похвати, които да ви позволят да се радвате на собствените си успехите.

Oсвен практическата насоченост на обучението, всеки курсист ще може да се възползва и от опцията за лично менторство от д-р Мариян Генчев, който ще ви помага за вашето личностно, кариерно и бизнес развитие.

MG Academy осигурява напълно безплатна консултация дори преди да изберете или заплатите което и да е от нашите обучения.
За да запазите безплатна консултация е необходимо да заявите това на телефон/viber: 0878 723699 или ни изпратете email на адрес info@mgacademy.bg

Вечерни присъствени групи:

01.10.2024г. – Вторник и Четвъртък – 19:00 – 21:30

13.01.2025г. – Понеделник и Сряда – 19:00 – 21:30

Теоретико-практическата част на курса е 20 седмици – Понеделник и Сряда от 19:00 до 21:30 и се провежда в присъствена форма.

След завършване на теоретико-практическата част на курса, всеки курсист може да се възползва от индивидуално “Менторство”, което се провежда веднъж седмично. Индивидуалното менторство е с обща продължителност 32 седмици след завършване на теоретико-практическата част на курса и включва индивидуални седмични консултации. Менторските консултациите могат да се провеждат на място в академията или онлайн с предварителна уговорка. 

Общата продължителност на менторската програма по “Тотално предприемачество” е една година. 

Лектор: д-р инж. Мариян Генчев

Присъствените групи се провеждат в групи от 4 до 6 записани курсиста.

Цена за един курсист: 5000 лв.

Промоция 7 години MG Academy: -47% отстъпка при записване до 10.12.2023г.

Крайна цена след отстъпка: 2650лв.

Промоция за двама записани курсиста: -30% отстъпка 

Крайна цена след отстъпка при двама записани курсиста: 7000лв.

Всеки курсист, взел успешно финалния изпит, получава сертификат за преминат курс.

Може да заплатите такса за този курс по следните начини:

 1. По банков път:
 • В основание, моля запишете имената си и курсът, който искате да посещавате.
 • IBAN: BG58FINV91501016876369
 • Клон: ПИБ – кл. София
 • Титуляр: ЕМДЖИ АКАДЕМИ ЕООД

 

 1. Плащане през каса на EasyPay и bpay
 • Кликнете върху бутон “Запиши се”;
 • Кликнете върху бутона „Add to Cart“;
 • В горния десен ъгъл ще видите количката Ви с продуктите;
 • Кликнете върху количката;
 • Изберете „Приключване на поръчката“, за да започнете процеса по записване и избора на начин на плащане;
 • За да завършите поръчката кликлнете „Поръчване“
Адрес на MG Academy:
София, ул. Осогово 30, ет. 1, офис 203 /до Mall of Sofia и метростанция “Опълченска”/

Тотално
Предприемачество

Менторска програма - 20 седмици
6000
 • Редовна цена за 1 курсист

Тотално
Предприемачество

Менторска програма - 20 седмици
6000
3000
 • -50% При записване до 1.09.2024
Early bird

Тотално
Предприемачество

Менторска програма - 20 седмици
12000
8400
 • - 30% При записване на 2 курсиста
Промо за 2ма