За Нас

MG Academy - Бизнес академия за предприемачи

MG Academy е място за хора, които искат да развият себе си и/или екипите, с които работят. Нашата мисия е да помагаме на хората, които са осъзнати и знаят колко е важен екипът и колко много може да им донесе себеразвитието.

Защо наблягаме на личностни и социални умения (Soft Skills)?

След десетилетия наблягане на професионални умения (Hard Skills) и търсене на хора, които са с доказани професионални умения, големите работодатели откриха, че това не е най-важното за тяхното развитие. Много от тях осъзнаха, че професионални умения могат да се научат за доста по-кратко време от т.нар личностни и социални умения. Всички големи и голяма част от средните и малки компании, установиха, че за растеж е необходимо да се наблегне на развитието на личностните и социални умения на хората и екипите. За да бъде повишена ефективността, всеки член на екипа трябва да обогати своите комуникативни умения, да бъде по-целеустремен и най-важното – да знае как да балансира служебните си задължения и личния си живот.
Щастие в 21. век се оказа, че е нещо, към което всеки се стреми, но малцина съзнават неговата същност. Много хора забравят да живеят „тук и сега“ и оставят хубавите моменти да ги отминат, което е причина за намаляване на резултатите в работата, трудоспособността и ефективността. Ниските резултати и свързаните с това неуспехи водят до намаляване на желанието за работа, за постигане на резултати, желанието за израстване, което доста често е причинно-следствена връзка, причиняваща професионално прегаряне (burnout) и може да доведе дори до депресивни състояния.
Затова в MG Academy наблягаме точно на развитието на хората и техните личностни и социални умения. А именно: да могат да комуникират, да могат да разпределят своето време и енергия правило, да знаят как и защо да си почиват, да се наслаждават на момента, да могат да се справят с възникнали проблемни ситуации в работата, да разполагат с голям набор от техники и стратегии за ръководене на екипи и т.н. Всяко едно от тези умения засилва личните резултати, което води до повишаване на работоспособността, качеството на личен живот и усъвършенства хората във всяко едно отношение.
За нас в MG Academy е лична мисия да помогнем за развитието на максимално голям брой хора и бизнеси.

Какво правим ние?

Първо, в индивидуална консултация определяме какви са нуждите на теб или екипа, с който работиш. След това те насочваме към правилната програма и обучение. Корпоративните обучения са съобразени и със статута на служителите във фирмата. Те могат да са обучения за лидерство, комуникация и обратни връзки в екипа, провеждане на интервю за работа, управление на стреса, оценка на ситуацията, разрешаване на проблеми, взимане на решения, бизнес анализ и т.н 
MG Academy серия от обучения за развитие

Как ти помагаме ние?

В серия от обучения даваме на вас, нашите курсисти, различни казуси и упражнения, по които да работите, за да можете сами да разберете какво е нужно за самите вас и на какво трябва да
наблегнете. Учене чрез изживяване е най-добрият начин да разберете своите слаби и силни страни. Да знаете къде и на какво да наблегнете в своето развитие.

Ние от MG Academy знаем, че при всеки човек степеннта на развитие на отделните умения е различно. При едни е развита повече комуникацията, при други самото разпределяне на задачи
между екипа, при трети е аналитичното мислене. За всеки е индивидуално.

Нашата визия е да помогнем на всеки наш курсист да може сам да направи анализ на силните и слабите си страни, да може да наблюдава и разширява своите умения и съответно възможностите
за себе си и екипа си.

Доказани преподаватели

Всичките ни преподаватели са експерти в своята област с дългогодишен професионален опит. Преподавателите ни имат индивидуален подход към различните курсисти, така че да може по най-ефективния начин да Ви предадат знанията си. Доказани ментори ще помогнат да развиете своите умения и знания в желаните от Вас области. Можете изцяло да разчитате на специално отношение и грижа, която да гарантира Вашия прогрес. Доверете се на MG Academy - Бизнес академия от ново поколение, която ще оправдае Вашите очаквания.

Удобно и фиксирано време

Повечето от курсовете ни се провеждат в удобно за всички време – от 19:00 до 22:00. Имаме и съботно-неделни курсове, които са през деня. По този начин дори и да учите или работите това няма да е пречка за Вас. Продължителността на едно занятие е 4 учебни часа, като се правят малки почивки между всеки час. Фиксираното време и продължителност на нашите курсове осигуряват възможността за планиране и създаване на график за посещеният, които са изцяло в предоставения часови диапазон и без непредвидени промени.

Професионално обучение

Нашето обучение е с преобладаваща практическа насоченост и включва голям набор от практически задачи, които ще Ви помогнат в бъдещата Ви кариера. Целта е всеки курсист да получи практически знания по време на курса. Поради натоварването на курсистите ние ще Ви предоставим материали за самоподготовка, но не вярваме в задължителните домашни задачи. С предоставените материали ще може да се упражнявате вкъщи и да задавате необходимите въпроси, ако сте срещнали някакви трудности.