manager-leader-compliment-each-other

Как лидерите и мениджърите се допълват?

Мениджърът е ръководител, лидерът е човек с последователи. Трябва да имаме и двете в една организация. В 21 век имаме мениджъри на всяко ниво в организацията. Лидерите са хората, на които се доверяват всички. Между двете роли има общи неща, които трябва да се използват умно, за да се постигнат желаните резултати. Най- важните аспекти, …

Как лидерите и мениджърите се допълват? Read More »