manager-leader-compliment-each-other

Как лидерите и мениджърите се допълват?

Мениджърът е ръководител, лидерът е човек с последователи. Трябва да имаме и двете в една организация. В 21 век имаме мениджъри на всяко ниво в организацията. Лидерите са хората, на които се доверяват всички. Между двете роли има общи неща, които трябва да се използват умно, за да се постигнат желаните резултати.

Най- важните аспекти, където можем ясно да видим къде са допирните точки на мениджъра и лидера са:

ᴥ Фокус

Фокусирането при лидерите е над генерирането на идеи, измислянето на стратегии, визия, фокус над хората в организацията. Мениджърът се фокусира над процеса, планира и постига зададените цели.

ᴥ Перспектива

Тук говорим за планирането на постиженията. Лидерът гледа нещата в дългосрочен план и задава въпросите „Как?“ и „Защо?“. Мениджърът пита „Кога?“ и „Как?“, при него всичко се свежда до краткосрочни планове.

ᴥ Как се вписват в организацията

В един успешен бизнес лидерът гледа голямата картинка, накъде се борим, изгражда фирмена култура и ценности. Освен това той редуцира бариери между хората поставени от мениджърите. Мениджърът както разбрахте поставя бариери между хората. Той е човекът, който взима конкретни решения, проактивен е, организира и контролира екипите.

ᴥ Връзки

Мениджърът се държи като шеф, гарантира стабилност и резултати и подпалва огъня под хората. Лидерът е пожарогасителя за мениджъра. Той разпалва у хората огъня и желанието за успех, комбинирайки коучинг методи и креативност.

Да си мениджър е различно от това да си лидер, но двете призвания са взаимно свързани. Взаимното допълване на мениджмънта и лидерството е една от тайните на успешните корпорации. Лошото е, че са малко ръководителите и собствениците на бизнес, които наистина се запознават с тези допирни точки. Важно е да обогатяваме знанията и уменията си, за да имаме един силен, успешен и добре позициониран на пазара бизнес.

За да научите повече за лиреството заповядайте на някое от нашите предстоящи обучения по “Мениджмънт и Лидерство”

https://mgacademy.bg/management-and-leadership/