managerial-behaviours

Мениджърски поведения

За да си успешен мениджър е нужно да си гъвкав. Това означава да може да комбинираш няколко подхода, според ситуациите, за да постигнеш желания краен резултат.

Мениджърските поведения се разделят на 7 основни категории:

Лесна адаптация

Анализиране на ситуацията, вземане на решения и решаване на проблеми

Вземане на правилните решения според ситуацията и крайната цел

Управление на хора – мотивиране, коучинг, менторство, трейнинг, презентиране, брифинг и др.

Обучение и самоусъвършенстване – познание на слабите ни страни и работене над подобряването им. Готовност за учене на всичко щом ни трябва в работния процес.

Познание на бизнеса в дълбочина (Business Awareness and Benchmark)

Фокусиране върху клиентите

За да изградим успешна и здравословна работна среда трябва със сигурност да сме добри в първите три категории.

Ако лесно се адаптираме към промените, бързо ще забравим за повишаването на тона  ще постигнем по-добри резултати. Анализирането на ситуацията ще ни помогне да приоритизираме проблемите и да предприемем действия за правилен изход от проблемна ситуация. Ние ясно знаем какво трябва да постигнем заедно с екипа си, затова правилното и бързо вземане на решение е много важно умение, което трябва да развием.

Не трябва да се омаловажават останалите категории, защото и те са изключително важни. За да управляваш по най-добрия начин, е необходимо да притежаваш емоционална интелигентност и да прилагаш активно слушане.

Друго важно умение е делегирането. Това означава, че е всеки член на екипа сам да може да мисли, задачите да са разпределени, а не всичко да се върши от мениджъра. Има много тайни на добрия мениджмънт, но за да подобрим собствените си умения, отнема време и постоянство към по-доброто и успешно АЗ.