Колелото на живота

Колелото на Живота

Открий кои са приоритетите ти и направи живота си балансиран!

Колелото на живота е инструмент, който ти разкрива до колко си удовлетворен от най- важните области в живота ти. Попълвайки го, си изясняваш кои категории те карат да изпитваш неудовлетвореност и липса.

Начертай си на лист колелото от картинката. Наименувай отделните части, след което отговори на долните въпросите и дай на всяка от категориите оценка между 0 и 10:

Какво представлява успехът за мен във всяка една от тези сфери?

Какво трябва да се случва, за да съм удовлетворен от живота в тази област?

В коя от тези области да внеса промени или подобрения?

Тук няма грешни и верни отговори. Най- важното е да си честен със себе си. Разгледай добре своето колело, формулирай ясно и реалистично какво искаш.

Най- добре е желаните резултати да бъдат постигнати в дългосрочен план. Бъди целеустремен и мотивиран и успехите няма да закъснеят.

С този инструмент ще можеш да следиш подобренията на слабите си области във времето. Ще може да отбелязваш удовлетворението и прогреса си в различните аспекти на живота! Не спирай да преследваш това, което искаш от живота!

За да научите повече за лиреството заповядайте на някое от нашите предстоящи обучения по “Мениджмънт и Лидерство”

https://mgacademy.bg/management-and-leadership/