Лидерски стилове

Лидерски стилове

Както всички знаем, лидерството е неизменна част от ефективното управление. То представлява способността да се изведе ефективността на човешката дейност на равнището на по-високи стандарти, а също и способността да се формира личност, излизайки зад обикновените ограничаващи рамки.

Според Daniel Goleman има няколко вида лидерски стилове. Те представляват система от различни методи за въздействие:

Първият отличен е авторитарен, (directing). При него служителите получават специфични задачи от своя ръководител и той следи за спазването им в срок. Предимството на този вид управление, е че е ефикасен, но от друга страна може да доведе до “отровна” работна среда и демотивация.

На второ място идва демократичното (facilitating). Този стил е характерен с управление, в което се изграждат доверие и добри работни отношения, но работи по-бавно, тъй като хората са въвлечени във вземането на решения, което довежда до проблем с производителността.

Ако пък разполагате с високо компетентни и силно мотивирани служители, то либералния стил, (delegating) е подходящ. Това е ненамесващ начин за управление, в който работата може да върви нормално, ако служителите получават регулярно обратна връзка (feedback).

Последният от стиловете е коучинг (coaching), лидерството. При него работната среда е благоприятна, защото целта му е личностно да развива служителите. Тези лидери не крият информация от своите подчинени, което означава, че целия отбор има представа за стратегията и целите на фирмата, както и сроковете за спазването им. Недостатъците на коучинг стила са, че се изисква време, за да е ефективен и не винаги е подходящ за някои от служителите.

Нито един от тези стилове не е лош. Всеки от тях има своето приложение в различните ситуации, а ние като добри лидери, трябва да се научим как да ги използваме.

За да научите повече за лиреството заповядайте на някое от нашите предстоящи обучения по “Мениджмънт и Лидерство”

https://mgacademy.bg/management-and-leadership/