manage-leader

Кога да си мениджър и кога лидер?

В днешно време, за да си успешен, трябва да си гъвкав.

Лидерството е това да помагаш, да подкрепяш останалите и да генерираш идеи. Мениджърството е да наемаш таланти, да разпределяш задачи, така че от идея да стане реалност.
Нещата в офиса са се променили във времето? Комуникацията се е развалила и има едно напрежение, което витае около теб?

По време на оперативките всичко е било подробно обяснявано и изяснявано, а сега това се е променило?

Собственик си на бизнес и не знаеш как да действаш и вземаш качествени решения?

Всеки рано или късно попада в ситуация на незнание, неправилно отреагиране и вземане на погрешни решения, които водят до негативни емоции. Липсата на мотивация в служителите е обхванала огромна част от персонала и не се постигат желаните резултати. Стигне ли се до там, ако си от внимателните мениджъри, ще усетиш мигането на лампичката ти в червено. А това е знак, че работата не се върши качествено и трябва да предприемеш мерки, и да вземеш правилните решения.

Дали е печеливша стратегията на един мениджър, зависи от времето, което той прекарва на работа и как е разпределено то. За да си успешен мениджър трябва да се научиш на гъвкавост. Добрите мениджъри са тези, които знаят за своите слаби страни и работят над подобряването им, за да може в определени ситуации да проявяват лидерство, а в други мениджърство.

Лидерът е човекът, който измисля идеята, олицетворява я, гледа в бъдещето и във възможностите, които предлага бизнесът. Това е, човек с последователи, които той води след себе си. Мениджърите са хората с камшика, те реализират тази идея, управляват я с цел постигането на желаните резултати след определен период от време. Единственото сходно между тях е, че всички работят в името на общото благо.

Гъвкавостта е качеството, което ще ти помогне да постигнеш желаните цели на работното си място и качествено справяне с възникналите проблеми. Работейки над подобряването на мениджърските и лидерски качества, ще подобриш комуникационните и организационните  умения.

За да научите повече за лиреството заповядайте на някое от нашите предстоящи обучения по “Мениджмънт и Лидерство”

https://mgacademy.bg/management-and-leadership/