good-manager-and-or-leader

Добър мениджър и/или добър лидер

Ако даден човек е добър мениджър означава ли ,че той несъмнено е и добър лидер?

Ние трябва да сме запознати с разликите между двете понятия, за да управляваме успешно своя бизнес.

Първата и главна разлика е в това ,че лидерите имат последователи. Те са по-емпатични и идейни, докато мениджърите карат хората да работят за тях и гонят резултати.

За да сте успешен бизнесмен, трябва да бъдете и дветеот една странасилен лидер с визия за бъдещето ,а от другадобър мениджър ,който си поставя цели и ги постига навреме.

Лидерството е понятие ,което включва в себе си качеството да накарате хората да повярват във вас и вашите идеи в дългосрочен план, да работят заедно като екип за да постигат резултати. От друга страна мениджърството е повече за задаването на точно определени задачи и методологията за справяне с тях в срок.

Научете се как да насърчавате и да развивате своите служители като едновременно с това им давате задачи и напътствия и как правилно да се справят с тях. Знаейки това, вие ще сте една крачка пред останалите.

За да научите повече за лиреството заповядайте на някое от нашите предстоящи обучения по “Мениджмънт и Лидерство”

https://mgacademy.bg/management-and-leadership/