wheel-of-life-prioritization

Приоритизиране с колелото на живота

В днешно време животът се развива с много бързи темпове и корпоративната среда се променя непрестанно. Всеки от нас гони срокове и се старае да се развива максимално. Всичко това може много лесно да ни извади от равновесие и да ни пречи да сме балансирани в различните аспекти от нашият живот. Грешното приоритизиране води, както до проблемна комуникация с нашите близки и приятели, така и до високи нива на стрес, който засяга самите нас. Когато това се случи, ние трябва да погледнем на живота си от малко по-различна гледна точка и да възвърнем равновесието в своето ежедневие.

“Колелото на живота” е един силен инструмент, който ни дава шанс да визуализираме нашия начин на живот и да направим сравнение с идеалния такъв за нас.

Избирайки най-важните неща за нас и тези, на които искаме да наблегнем, плюс малка крачка встрани способстват за лесно усъвършенстване. Понякога, за да подобрим управлението на своето време са нужни много малки промени, за които дори не сме подозирали.

Предизвикателството, което остава, е да преобразите това, което методът “Wheel of life” ви дава като теория и информация и да го трансформирате в действия, които ще ви донесат желаните баланс и удовлетворение от живота. Всичко, което се случва с нас, е следствие от постъпки и решения, които взимаме. Ако познаваме себе си, ще можем успешно да маневрираме между трудните моменти пред които ни изправя светът.

За да научите повече за лиреството заповядайте на някое от нашите предстоящи обучения по “Мениджмънт и Лидерство”

https://mgacademy.bg/management-and-leadership/