Въведение в емоционалната интелигентност

Емоционална интелигентност

Според Даниъл Голман емоционалната интелигентност (ЕИ) е умението да разбираш и контролираш собствените си емоции за по- успешна комуникация с останалите. Умението да познаваш себе си ще ти помогне да разчетеш другите. Разбирането на емоциите на събеседниците ни води до разкриване на скритото зад маската. Но преди това трябва умело да можеш да управляваш собствените си чувства и емоции. Всичко това започва с въпросите:

Защо реагирам по този начин?

Как се чувствах преди, по време на и след случилото ми се?

Как някой друг вижда сегашната ми ситуация?

Как виждаш себе си?

Голман създава един от най-известните модели за емоционална интелигентност. Според него емоционалната интелигентност включва:

самопознание – способността ни да разпознаваме емоциите си и тяхното влияние върху нас;

самоуправление – контрол над емоциите и промяната им спрямо обстоятелствата;

социално познание – способността ни да възприемаме и разбираме емоциите на околните;

управление на взаимоотношенията – способността ни да вдъхновяваме и влияем на околните и да се справяме с конфликтни ситуации.

В мениджмънта, за да си успешен ръководител трябва да работиш над своята емоционална интелигентност. В организацията, за да се постигне желаният резултат и да се постигне 100% ефективност на работната сила е необходимо да умееш да контролираш себе си, за да контролираш и мотивираш успешно и екипа си. Друго важно нещо за корпоративната среда е прилагането на ЕИ в подбора и в обучението на персонала, как да използват ЕИ. По този начин ще се  постигне по-добра производителност.

За да научите повече за лиреството заповядайте на някое от нашите предстоящи обучения по “Мениджмънт и Лидерство”

https://mgacademy.bg/management-and-leadership/