handling-anger-management

Справяне с конфликта и гнева

Докато растем ние унаследяваме поведенческия модел на родителите ни. Затова някои хора се намират постоянно в агресивно състояние и това е техният естествен начин на комуникиране. В офиса, те са хората, които развалят настроението и атмосферата. Те са хората, които търсят конфликта и много малко хора успяват да се справят с този тип личности. Повечето пъти, замълчаваме или им отговаряме по- същият начин. Не се прави така, ако искаме спокоен работен ден трябва да предприемем мерки за справянето с тях.

Емоционалната интелигентност (ЕИ) ще ни е от помощ тук с техники и подходи, които можем да приложим, така че не само да се справим с агресивния човек, а и да получим това, което искаме от разговора ни с него.

Има две основни компетенции според Голман, които, ако успеем да приложим и станем умели в използването им, ще жънем успехи. Това са:

Способност, когато усетим, че разговорът отива в грешната посока, да съумеем да предотвратим това, предприемайки правилните техники.

Внимателно и убедително да управляваме собствените си емоции в отговор на емоциите на човека срещу нас.

Ако подходим към гневен човек, с неговото поведение няма да постигнем нищо друго освен викове и никакво решение на проблема. Важно е да развием уменията си за справяне с конфликта, защото той е неизбежен. Това дали да сме агресивни и да изразим гняв е личен избор!

Гневът е една от негативните емоции, които изпитваме. Вместо да позволим да ни превземе, трябва да се научим да дружим с него. Ядосаме ли се, това е сигнал, че нещо не е както трябва. Трябва да познаваме емоциите си, да изследваме откъде се пораждат и да се научим да ги контролираме. Обуздаем ли се, потушим ли призива на ярост, ще бъдем способни да поведем разговора в посоката, която желаем дори пред нас да седи негативна и конфликтна личност.

Да си наясно с чувствата на другите и да моделираш поведението си, за да им подхождаш, е ядро на ЕИ компетентност, определена от Голман.

Как да се справим ефективно с чуждия гняв?

Познайте каква емоция изпитва в момента на говорене събеседникът ви. Вслушайте се внимателно в думите, тона на говорене и езика на тялото. Тези неща са ключови при определянето на подход за справяне със ситуацията.

Не се ядосвайте! Останете спокойни и нека гневният тон и нападките да минат покрай вас. Постарайте се чрез езика на тялото си да показвате, че сте в спокойно състояние и няма как да загубите контрол.

Вижте какво е накарало събеседникът ви да се ядоса, защото това ще ви е от помощ да подготвите отговорите си. Погледнете през неговите очи и вижте причините да е такъв.

Изслушайте го, преди да отговорите. Вижте какво ще сподели в гнева си и го използвайте за вашата контраатака. Нека научените неща ни помогнат за правилно започване на комуникация с афектирания човек.

След съставянето на стратегия и техники, които ще приложим в разговора, важно е да говорим спокойно.

Важно е да обърнем внимание на тона и езика на тялото. Трябва да намерим баланса между това да сме съпричастни и същевременно да сме уверени и да не избягваме контакта с очи по време на разговора.

Овладяването на гнева ще ни е от полза не само в разговор с приятели. От изключителна важност е да подобрим комуникацията си с агресивни хора, на които сме мениджър, а те са част от екипа ни. В случай, че това е един от основните проблеми при протичане на работния процес, то прилагането на ЕИ в разговорите с агресивни личности определено ще подобри ситуацията и конфликтите няма да са нещо, което избягваме.

За да научите повече за лиреството заповядайте на някое от нашите предстоящи обучения по “Мениджмънт и Лидерство”

https://mgacademy.bg/management-and-leadership/