5-skills-for-successful-managers

5 качества, които трябва да притежава успешният Мениджър

Темите са базирани на курсa “Мениджмънт и Лидерство”: https://mgacademy.bg/management-and-leadership/

Представи си следната ситуация.

Отиваш в службата, а там цари пълен хаос. Никой не си върши задълженията. Мениджърът мрънка и само дава нареждания. Колегите ти претендират, че все те вършат цялата работа и разбира се, не са длъжни на никой. А ти тихо и кротко си стоиш и се чудиш: кога ще свърши този Ад.

Имам новина за теб! Няма да свърши скоро.

Защо ли?

Мениджърът ти няма необходимите знания, за да се справи с това положение.

Един мениджър е добър, когато притежава определени качества.

Ще разгледаме 5 от 50 – те, които са основополагащи за успешния мениджър. Останалите ще оставя за другия път.

  1. Аналитично мислене

Когато се налага вземането на трудни и навременни решения, аналитичното мислене влиза в действие. Умение, което е необходимо за разрешаване на различни задачи, интерпретиране на данни и умело различава  достоверността на различни твърдения и мнения.

  1. Обратна връзка (Feedback)

В динамична работна среда обратната връзка е от ключово значение. По този начин по – лесно се поддържа балансът между мениджър – служители. Зле изпълнените задачи са следствие на некачествена комуникация.

  1. Доверие

Добрият мениджър трябва да изгради добра връзка със служителите си. Ако няма доверие работната среда ще бъде нездравословна и за двете страни. Когато доверието е двупосочно, резултатите неминуемо ще са по – добри.

  1. Креативност

По-голямата част от задачите на работното място изискват креативност и въображение. Много често мениджърите забравят за това си задължение и оставят този процес изцяло на служителите.

  1. Ментор (Mentoring)

Едно от любимите ми качества.

Има хора, които се нуждаят от някой, който не само ще им покаже пътя, а ще тръгне с тях през гората. Човек, който знае, че трудностите се преодоляват, когато сте заедно и единни.

Много от мениджърите имат грешно мислене. 50% от тях смятат, че разрешаването на конфликти не е тяхно задължение. Това е погрешно схващане.

След като променим себе си, можем да променим другите! Да ги управляваме и насочваме.Това ми е леко в нищото. Въпреки стресът, който води след себе си и промяната, тя е необходима.

За да научите повече за лиреството заповядайте на някое от нашите предстоящи обучения по “Мениджмънт и Лидерство”

https://mgacademy.bg/management-and-leadership/